Khóa học ACCA Online

Xem tất cả các khóa

Combo ACCA F2 và F3 Online

17
students
6,800,000₫ 3,530,000₫
6,800,000₫ 3,530,000₫

ACCA Strategic Business Leader

5
students
12,500,000₫ 11,900,000₫
12,500,000₫ 11,900,000₫

ACCA F8 Online

15
students
4,500,000₫ 4,300,000₫
4,500,000₫ 4,300,000₫

ACCA F8 Online – Chữa Bài Tập

3
students
1,500,000₫ 1,450,000₫
1,500,000₫ 1,450,000₫

ACCA F7 Online

14
students
4,500,000₫ 4,300,000₫
4,500,000₫ 4,300,000₫

ACCA F7 Online – Chữa Bài Tập

0
student
1,500,000₫ 1,450,000₫
1,500,000₫ 1,450,000₫

ACCA F5 Online

15
students
4,500,000₫ 4,200,000₫
4,500,000₫ 4,200,000₫

ACCA F5 Online – Chữa Bài Tập

7
students
1,500,000₫ 1,450,000₫
1,500,000₫ 1,450,000₫

ACCA F3 Online

50
students
3,400,000₫
3,400,000₫

ACCA F2 Online

30
students
3,400,000₫
3,400,000₫

Khóa học Offline tại Hà Nội

Đánh giá về UNITY ACADEMY

8924cecac4052e5b7714

Võ Thị Thùy Trang – Học trực tuyến ACCA F7 – FR Lease accounting (07/2019)

Chị Chi dạy rất dễ hiểu và nội dung cũng rất ngắn gọn, thực tế, dễ nhớ ạ. 

50629978_10217918268489417_8599396100010409984_n

Nguyễn Hoàng Giang – Lớp học Tài chính dành cho Chủ doanh nghiệp (08/2019)

Giải đáp về những thắc mắc từ lâu. Cung cấp kiến thức và có ví dụ thực tế. Có action plan rõ ràng.

50481140_1948564501933695_7270085940733804544_n

Nguyễn Huyền Linh – Lớp học Tài chính dành cho Chủ doanh nghiệp (08/2019)

Hiểu về quản lý dòng tiền, doanh thu, chi phí, giá vốn, điểm hòa vốn.

68523291_2827581957269843_1210127359433244672_n

Phạm Thu Thủy – Lớp học Tài chính dành cho Chủ doanh nghiệp (08/2019)

Giảng viên đưa ra rất nhiều case study cũng như đưa ra giải pháp cho mỗi thắc mắc, khó khăn trong thực tế của học viên.

63418359_2498602306838109_5931956229323620352_n

Nguyễn Thế Thành – Lớp học Tài chính dành cho Chủ doanh nghiệp (08/2019)

Giáo viên đặt ra nhiều câu hỏi tại sao và giúp tư duy để hiểu rõ hơn về vấn đề.